Použitie Mapbendera

From MapbenderWiki
Jump to: navigation, search
English Deutsch Polski Italiano Francais Ελληνικά Български Espanol Česky Slovenčina Bahasa Indonesia Svenska dutch

Prehľad

Ak ste nováčikom v GIS a chcete si mapy len prezerať, v tom prípade nie je potrebné aby ste čítali nasledujúce podrobnosti, pretože užívateľské rozhranie by malo byť natoľko zrozumiteľné, aby už nebolo nutné ho podrobnejšie vysvetľovať. Ak si však myslíte, že je potrebné jeho doplnenie, prosíme oznámte nám, čo Vám v ňom chýba. Pridáme do neho takmer všetko o čo ľudia explicitne požiadajú.

Ak máte záujem o tento software a chcete ho využívať na sprostredkovávanie OGC OWS služieb, choďte na úvodnú stránku MapbenderWiki, kde nájdete kompletné informácie o aplikácii Mapbender.

Mapbender users worldwide Mapbender User Online.